SANG PENGEMBARA HADIS

Seorang pemimpin kaum mukminin dalam ilmu hadis, siapakah yang tidak mengenal beliau? Beliau memiliki nama lengkap Abu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Akan tetapi, beliau lebih dikenal dengan nama nisbah beliau kepada tempat kelahirannya, Bukhara. Sehingga kaum muslimin lebih mengenalnya sebagai Imam Bukhari.

 

Imam Bukhari dilahirkan di Bukhara setelah shalat Jumat, 13 Syawal 194 H. Beliau berasal dari keturunan keluarga yang memang dikenal alim.  Ayah beliau yang bernama Ismail adalah seorang ulama hadis dan dikenal sebagai seseorang yang berakhlak baik, bertaqwa, serta wara’. Adapun ibunda beliau adalah seorang wanita solehah, yang  kesalihannya tidak kalah dibandingkan dengan ayah beliau.

 

Ayah Imam Bukhari telah wafat ketika beliau masih kecil, kemudian beliau diasuh dan dididik oleh ibunda beliau dengan penuh perhatian. Ibunda beliau selalu mendorong Bukhari kecil untuk mencari ilmu, membuatnya mencintai ilmu, dan selalu menghiasinya dengan ketaatan. Maka tumbuhlah Bukhari sebagai pemuda yang berjiwa lurus, menjaga lisan, berakhlak mulia, serta bersemangat dalam ketaatan.

  Continue reading

Advertisements

Dosen Berbagi Pengalaman Mahasiswa Ternyata Bukan Sekedar Kuliah Saja

Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu, kru Uleenuha berhasil mewawancarai dua orang dosen UGM yang concern terhadap mahasiswa muslim. Beliau berdua membeberkan pengalaman-pengalamannya saat kuliah di luar negeri. Tak lupa, beliau berdua juga memberikan pesan-pesan berharga bagi rekan-rekan mahasiswa. Ayo, kita simak kisahnya!

Pengalaman Bapak Prof. Ir. Jamasri, Ph.D.

(Dosen di Jurusan Teknik Mesin dan Industri UGM)

 

Beliau memulai perkuliahan di S1 Jurusan Teknik Mesin UGM. Setelah menamatkannya dalam waktu 5 tahun, yakni mulai dari tahun 1981 sampai dengan 1985. Awalnya beliau belum tertarik menjadi dosen, dan dosen bukanlah tujuan utama beliau ketika memutuskan untuk berkuliah. Yang menarik minat beliau untuk menjadi dosen adalah kondisi jurusan teknik mesin kala itu, dosennya biasa-biasa saja dan sebagian besarnya hanya lulusan S1. Kemudian, Continue reading